- شنبه، ۱۸ آذر ۱۴۰۲

برنامه‌ریزی شهری

اهداف:

کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری دوره‌ای است که طی آن دانش آموختگان این رشته بتوانند دانش لازم برای تهیه طرح‌های توسعه شهری مورد نیاز کشور را فرا گرفته و بتوانند رابط مناسبی بین برنامه‌های دیگر شهرسازی بوده و نظارت و مراقبت بر توسعه پایدار شهری بر اساس سیاست‌ها و طرح‌های مصوب را بر عهده گیرند. اهداف دوره برنامه‌ریزی شهری به شرح زیر است:

گسترش دانش و مهارت برنامه‌ریزی شهری به منظور تربیت نیروی انسانی آگاه و کار آمد که بتواند نقش اساسی در هدایت توسعه شهری کشور داشته باشد.

تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز برای رفع نیازهای مربوط به برنامه‌ریزی شهری در کشور

تقویت زمینه‌های علمی و فنی و تخصصی شهرسازی در حیطه برنامه‌ریزی شهری

طول دوره:

کل دوره یکسال و نیم (سه نیم‌سال) است و دانشجویان موظف به گذراندن ۳۲ واحد شامل: ۴ واحد پایان نامه (یک نیم‌سال)، ۲۶ واحد درسی برای دو نیم‌سال تحصیلی به مدت یک سال درنظر گرفته می‌شود. دوره به صورت تمام وقت است، درس‌ها و کارگاه‌ها در تمام روزهای هفته تدریس می‌شود. در صورتی که مدرک دانشجویان در دوره کارشناسی از سایر رشته‌ها غیر از شهرسازی باشد. لازم است به تناسب رشته کارشناسی دروسی به عنوان دروس جبرانی با نظر دانشکده در نیم‌سال اول تحصیلی بگذرانند. حداکثر دروس جبرانی ۱۲ واحد می‌باشد.

نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان :

شهرسازی در عین تخصصی بودن، دارای خصلت و ویژگی‌های میان رشته‌ای است و تقویت زمینه‌های مختلف آن از جمله برنامه‌ریزی شهری در ارتباط و هماهنگ و تنگاتنگ با برنامه‌ریزی منطقه‌ای، طراحی شهری، مدیریت شهری و برنامه‌ریزی مسکن می‌تواند زمینه‌های رشد و تعالی این رشته در کشور را فراهم کند. دانش آموختگان این رشته می‌توانند در فرایند برنامه‌ریزی و بهبود شرایط زیست مناطق شهری کشور نقش مؤثری داشته و با مشارکت در تهیه طرح‌های توسعه شهری و نظارت بر اجرای این طرح‌ها عملاً در فرایند شهرسازی کشور نقش و وظیفه اجرا خود را ایفا نمایند.

دانش آموختگان این رشته می‌توانند در نهادهای مختلف شهرسازی کشور از جمله ادارات و سازمان‌های تابعه وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها، دفاتر فنی استانداری‌ها و همچنین دفاتر مهندسین مشاور نقش مؤثری در تهیه و اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه شهری کشور داشته باشند.