کارکنان

 

 

نام  نام خانوادگی تلفن محل کار آدرس پست الکترونیکی
منیره

عباسی

66414841

mnabbas[AT] ut.ac.ir

آرزو

کیهانی

66414841

 

بهروز

عبدالمالکی

 

b.abdolmaleki[AT]ut.ac.ir

سعیده  آذرفر

66414841

saeedeazarfar[AT]ut.ac.ir 

محمد

مرادی

 

mhdmoradi[AT]ut.ac.ir

میلاد 

محمدی

66414841