کارکنان

 

 

نام  نام خانوادگی تلفن محل کار آدرس پست الکترونیکی
سعیده آذرفر 66414841 saeedeazarfar@ut.ac.ir
محمد حسین  علیوند 88997871 m.alivand@ut.ac.ir
زهره حاجی محمدی 66414841 hajimohammadi@ut.ac.ir
منیره

عباسی

66414841

mnabbas@ut.ac.ir

آرزو

کیهانی

66414841

keyhany@ut.ac.ir

بهروز

عبدالمالکی

88997871

b.abdolmaleki@ut.ac.ir

آذر مرتضوی 66414841 a.mortazavi@ut.ac.ir