این نشریه از بهار 1376 منتشر شده و صاحب امتیاز آن پردیس هنرهای زیبا می باشد. هدف نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، انتشار نتیجه پژوهش‌ها و تجربه‌های علمی در زمینه‌های معماری و شهرسازی است.

1. درجه علمی پژوهشی این نشریه طی نامه شماره 985/11/3 مورخ 88/6/4 دبیرخانه کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ گردیده است.

2. نشریه هنرهای زیبا از تاریخ 82/5/3 در نمایه بین المللی Ulrich`s Periodical Directory ایندکس شده است.

3. نشریه هنرهای زیبا در پایگاه استنادی علوم کشورهای اسلامی ISC به نشانی http://www.srlst.com نمایه می شود.همچنین در این پایگاه دارای ضریب تاثیر IF می باشد.

4. نشریه هنرهای زیبا در پایگاه اطلاعات علمی جهاددانشگاهی به نشانی www.SID.ir نمایه می شود.

 

نشریه هنرهای زیبا از اینجا قابل دسترسی می باشد.