اطلاعات تماس

  • نشانی: ساختمان شماره 1 : خیابان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشکده شهرسازی. ساختمان شماره 2 : خیابان وصال شیرازی، تقاطع خیابان ایتالیا.

  • تلفن: 02166414841- 021۸۸۹۹۸۱۰۱

  • نمابر: 02166955628

  • کد پستی: 1417743831