اعضای هیات علمی

میثم بصیرت

میثم بصیرت،

استادیار
پردیس هنر های زیبا / دانشکده شهرسازی
برنامه‌ریزی منطقه‌ای
شماره تماس : 02166414841
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی