آرشیو اخبار و رویدادها

انتصاب سرکار خانم دکتر طاهری تفتی به عنوان سرپرست معاونت علمی دانشکده شهرسازی
انتصاب سرکار خانم دکتر طاهری تفتی به عنوان سرپرست معاونت علمی دانشکده شهرسازی
سرکار خانم دکترمژگان طاهری تفتی به سمت سرپرست معاونت علمی دانشکده شهرسازی دانشکدگان هنرهای زیبا منصوب گردیدند.
انتصابهای اخیر اعضای هیئت علمی دانشکده شهرسازی
انتصابهای اخیر اعضای هیئت علمی دانشکده شهرسازی
جناب آقای دکتر محمدمهدی عزیزی به سمت معاونت پژوهش و فناوری دانشکدگان هنرهای زیبا و جناب آقای دکتر پارسا ارباب به سمت ریاست کتابخانه و مرکز اسناد دانشکدگان هنرهای زیبا منصوب گردیدند.
انتخاب آثار اساتید دانشکده شهرسازی به عنوان آثار برگزیده جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری
انتخاب آثار اساتید دانشکده شهرسازی به عنوان آثار برگزیده جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری
انتخاب آثار خانم دکتر طاهری تفتی و آقای دکتر کرمانشاهی به عنوان آثار برگزیده جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری
تاب «قدرت و شهری‌سازی: نقدی بر توسعه کلانشهر تهران»
تاب «قدرت و شهری‌سازی: نقدی بر توسعه کلانشهر تهران»
کتاب قدرت و شهری‌سازی: نقدی بر توسعه کلانشهر تهران
کتاب قدرت و شهری‌سازی: نقدی بر توسعه کلانشهر تهران
Picture1-2.png
کتاب قدرت و شهری‌سازی: نقدی بر توسعه کلانشهر تهران
درگذشت استاد برجسته دانشکده شهرسازی؛ دکتر ایرج اعتصام
درگذشت استاد برجسته دانشکده شهرسازی؛ دکتر ایرج اعتصام
با کمال تاسف و تاثر مطلع شدیم، استاد گرانقدر دانشکده شهرسازی؛ جناب آقای دکتر ایرج اعتصام، شامگاه 28 آذرماه 1401 به رحمت خدا پیوستند.
لیست مقالات علمی اساتید دانشکده شهرسازی در سال 2022 در ژورنال های معتبر بین المللی تا ماه سپتامبر. این لیست به روزرسانی می گردد.
Picture1-1.png
لیست مقالات علمی اساتید دانشکده شهرسازی در سال 2022 در ژورنال های معتبر بین المللی تا ماه سپتامبر. این لیست به روزرسانی می گردد.