- سه‌شنبه، ۱ فروردین ۱۴۰۲

اخبار و رویدادها

فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی (بدون آزمون - استعداد درخشان) سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی (بدون آزمون - استعداد درخشان) سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
اگرچه رشته شهرسازی در لیست اعلامی دانشگاه ذکر نشده، اما طبق هماهنگی های به عمل آمده، این فراخوان شامل دکتری تخصصی رشته شهرسازی نیز می باشد؛ فلذا متقاضیان می توانند طبق شیوه نامه در اسرع وقت نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته (بدون آزمون - استعداد درخشان) سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته (بدون آزمون - استعداد درخشان) سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
دانشگاه تهران از بین دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۸ که جزو ۲۰% درصد برتر دانشگاه تهران و یا دانشگاه‌های مشمول این فراخوان باشند، در کلیه رشته‌هایی که از طریق آزمون سراسری پذیرش دانشجو دارد به صورت مازاد بر ظرفیت و با رعایت کامل مقررات مربوط دانشجو...
انتصاب سرکار خانم دکتر طاهری تفتی به عنوان سرپرست معاونت علمی دانشکده شهرسازی
انتصاب سرکار خانم دکتر طاهری تفتی به عنوان سرپرست معاونت علمی دانشکده شهرسازی
سرکار خانم دکترمژگان طاهری تفتی به سمت سرپرست معاونت علمی دانشکده شهرسازی دانشکدگان هنرهای زیبا منصوب گردیدند.
انتصابهای اخیر اعضای هیئت علمی دانشکده شهرسازی
انتصابهای اخیر اعضای هیئت علمی دانشکده شهرسازی
جناب آقای دکتر محمدمهدی عزیزی به سمت معاونت پژوهش و فناوری دانشکدگان هنرهای زیبا و جناب آقای دکتر پارسا ارباب به سمت ریاست کتابخانه و مرکز اسناد دانشکدگان هنرهای زیبا منصوب گردیدند.

تازه‌های پژوهشی