نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کتاب "طراحی شهری در مناطق در معرض خطرات لرزه ای"

کتاب "طراحی شهری در مناطق در معرض خطرات لرزه ای"


مولف: دکتر سید حسین بحرینی، دکتر آمنه بختیار

کتاب "طراحی شهری در مناطق در معرض خطرات لرزه ای" تالیف استاد پیشکسوت دانشکده شهرسازی؛ آقای دکتر سید حسین بحرینی به همراه

 سرکار خانم دکتر آمنه بختیار توسط انتشارات اشپرینگر منتشر شد. 

این کتاب بر مبنای تحقیقات وسیعی تالیف شده و حاوی راهنماهایی برای طراحی شهری در مناطق لرزه خیز؛ شامل طرح ها و ایده هایی نوین در سطح کلان و خرد است. مخاطبان این کتاب که نخستین تلاش مدون برای ارائه یک راهنمای عملی جهت طراحی شهری در مناطق لرزه خیز است، شامل اساتید دانشگاه، حرفه مندان، مدیران شهری، معماران، مهندسان، اقتصاددانان و .. هستند. 

این کتاب در 338 صفحه توسط انتشارات اشپرینگر در سال 2022 منتشر شده است.