نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست سیتی گپ - پرونده باغات و فضاهای سبز شهر تهران

نشست سیتی گپ - پرونده باغات و فضاهای سبز شهر تهران


روزهای اخیر شهروندان شهر تهران در معرض خبرهای مختلف و نگران کننده درباره بوستان های شهر قرار گرفته اند. جریانات مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با انگیزه های متفاوت و متکثر نسبت به این موضوع به موضع گیری و اظهار نظر پرداخته اند. 
 
??سیتی گپ در امتداد آخرین نشست خویش در سال های گذشته که به پرونده بسیار مهم باغ گیاهشناسی پرداخت، در اولین نشست سال جاری پرونده باغات و فضای سبز شهر تهران را پیش روی اساتید، صاحبنظران و مدیران شهری نهاده ایم تا ضمن تماشای مستند باغ های معلق از سری "دست های آلوده" به بررسی کارشناسانه ابعاد مختلف موضوع بپردازند.
 
??این نشست روز یکشنبه 23 اردیبهشت ماه از ساعت 16 در محل نگارخانه پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
مشتاقانه منتظر دیدار یکایک مخاطبان فرهیخته سیتی گپ هستیم.