نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نخستین نشست از فصل جدید نشستهای سیتی گپ- فصل اضطرار

نخستین نشست از فصل جدید نشستهای سیتی گپ- فصل اضطرار


مسائل منطقه کلانشهری تهران و مجموعه سکونتگاه‌های واقع در محدوده استان تهران از تنوع، پیچیدگی و اهمیت بسیار بالائی برخوردار می باشد. بدیهی است که اندیشیدن، تصمیم‌سازی و اتخاذ تصمیم برای رفع و یا کاهش این معضلات نمی تواند ساده انگارانه، تک بعدی و فاقد مبانی کارشناسانه و بدون توجه به تجارب و سوابق آن باشد. در ایام گذشته راهکار تقسیم استان تهران به دو یا سه استان، از سوی مسئولین در رسانه‌ها مطرح شده است. نظر به اهمیت موضوع در نشست نخست از فصل نهم سعی خواهیم کرد تا این موضوع را از جهات و ابعاد مختلف به بحث گذاشته و مورد بررسی قرار دهیم. 
به همین منظور از صاحب نظران مختلف این حوزه در نظام مدیریتی و دانشگاه دعوت کرده ایم تا در این نشست با ما همراه بوده و موضوع را مورد بررسی قرار دهند. 
این نشست روز یکشنبه ۱۳ اسفند در دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران برگزار خواهدشد.