نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار

قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار


اهداف قطب:
۱. ارائه راه حل برای مشکلات شهرسازی کشور
۲. تبیین نظام مدیریت و برنامه‌‌ریزی کلان‌شهری کشور با نگرش شهر پایدار
۳. بازبینی و اصلاح برنامه آموزشی کارشناسی شهرسازی بر اساس نیازهای شهر پایدار
۴. راه اندازی رشته‌های جدید مورد نیاز شهرسازی کشور در مقطع کارشناسی ارشد من جمله مدیریت شهری و برنامه‌ریزی منطقه‌‌ای
۵. مدیریت مرکز پژوهش‌های کاربردی GIS
6. برگزاری سمینار ملی و بین‌‌المللی در زمینه برنامه‌ریزی شهری پایدار
۷. بررسی روش‌های جدید برای مکان‌یابی تأسیسات شهری در شهرهای پایدار
۸. تهیه سند توسعه پایدار شهری ایران
۹. بررسی پتانسیل‌های اکوتوریسم در ایران


آدرس وب سایت قطب علمی:
Sud.ut.ac.ir