نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سخنرانی دکتر ماکان رفعت جو

سخنرانی دکتر ماکان رفعت جو


جلسه سخنرانی دکتر ماکان رفعت جو در روز 14 اردیبهشت 1398 در نگارخانه پردیس هنرهای زیبا برگزار شد.

جلسه سخنرانی دکتر ماکان رفعت جو رئیس انستیتو شهرسازی فرانسه با موضوع " از دیدگاه محیط زیستی تا زیست شهرسازی، طرح سینوپتیک، سمبولیک، سینرژیک" در نگارخانه پردیس هنرهای زیبا برگزار گردید.