نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دوم

جلسه سمینار دوم


جلسه سمینار دوم آقای میثم علیپور با عنوان "آسیب شناسی مدل سازی شهری بر مبنای رویکرد نظری"

استاد راهنما: دکتر فرشاد نوریان

استاد مشاور: دکتر اسفندیار زبردست

داوران داخلی:دکتر محمد مهدی عزیزی- دکتر بهناز امین زاده

داوران خارجی: دکتر مظفر صرافی- دکتر عبدالهادی دانشپور

زمان: روز یکشنبه مورخ 07/‏۱۱/‏۱۳۹۷‬ ساعت 13 

مکان: سالن قضاوت دانشکده شهرسازی؛ پردیس هنرهای زیبا