نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ترجمه کتاب چگونگی علم

ترجمه کتاب چگونگی علم


انتشار کتاب چگونگی علم: آنچه در مورد علم باید بدانیم

نویسندگان: هری کالینز و ترور پینچ

ترجمه: دکتر مرتضی هادی جابری مقدم