نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ترجمه کتاب برنامه ریزی همکارانه

ترجمه کتاب برنامه ریزی همکارانه


کتاب برنامه ریزی همکارانه؛ شکل دهی مکان ها در جوامع از هم گسسته

مولف: پتسی هیلی

مترجم: دکتر منوچهر طبیبیان (استاد پیشکسوت دانشکده شهرسازی) و خانم دکتر پانته آ لطفی کاظمی