نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ایده شو حمل و نقل و برنامه ریزی شهری

ایده شو حمل و نقل و برنامه ریزی شهری


نخستین رویداد ایده شو تخصصی بین المللی با محوریت حمل و نقل و برنامه ریزی شهری

سمینار علمی مشترک شهر و راه آهن با همکاری دو کشور ایران و سوئیس در تاریخ 7 تا 12 اردیبهشت سال 1398 در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.  در این سمینار که با حضورگروه سوئیس و حدود 40 نفر از اساتید و دانشجویان دانشگاه های دولتی اصفهان،  تهران و مازندران و به مدت یک هفته در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد، پژوهشگران  ایران و سوئیس در قالب گروه­ هایی از دو کشور به مطالعه و بازدید از پروژه های مختلف و بررسی چالش های حوزه­  حمل و نقل و برنامه ریزی شهری در اصفهان پرداختند. .