نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتشار کتاب The Routledge Handbook of Planning Theory

انتشار کتاب The Routledge Handbook of Planning Theory


کتاب جدید دکتر علی مدنی پور استاد دانشگاه نیوکاسل انگلستان و استاد وابسته دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران تحت عنوان The Routledge Handbook of Planning Theory  توسط انتشارات راتلج منتشر شد. 

لینک اطلاعات کتاب