نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتشار کتاب مرحوم دکتر اشکان رضوانی نراقی از طریق انتشارات دانشگاه کمبریج

انتشار کتاب مرحوم دکتر اشکان رضوانی نراقی از طریق انتشارات دانشگاه کمبریج


کتاب ارزشمند مرحوم دکتر اشکان رضوانی نراقی از طریق انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر خواهد شد. عنوان این کتاب ارزشمند که به بررسی تاریخ اجتماعی تهران مدرن می پردازد، عبارتست از:

A Social History of Modern Tehran; Space, Power, and the City

این کتاب از بهمن ماه امسال در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت. 

دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران یاد و خاطره این استاد ارزشمند را گرامی می دارد.