نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارائه تجربیات ایده شوی ایران_سوئیس با موضوع شهر و راه آهن

ارائه تجربیات ایده شوی ایران_سوئیس با موضوع شهر و راه آهن


ارائه تجربیات ایده شوی ایران_سوئیس با موضوع شهر و راه آهن

تاریخ: 31 اردیبهشت 1398

مکان: نگارخانه پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

 

سخنرانان:

صالح بنی عامریان

فریناز ریخته گران

حسین شیرمحمدی

بهناز شعبانی

شیما مافی

محمدعلی عاشوری

سوگل حاجی حسینی

مهدیه عمادی