مدیریت آموزش دانشکدهنمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام نام خانوادگی پست الکترونیکی شناسه کاربری استاد بخش آموزشی  
بهناز امین زاده گوهرریزی bgohar@ut.ac.ir 110066956 مدیریت شهری
پارسا ارباب parsaarbab@ut.ac.ir 110068626
ایرج اعتصام ietessam@ut.ac.ir 110065672
محمدمهدی عزیزی mmazizi@ut.ac.ir 110066919
حسین بحرینی hbahrain@ut.ac.ir 110066099
میثم بصیرت mbasirat@ut.ac.ir 110068387
فریدون قریب fgharib@ut.ac.ir 110066072
شمین گلرخ نودهی sh.golrokh@ut.ac.ir 110068715
سیدمحسن حبیبی smhabibi@ut.ac.ir 110066171
مرتضی هادی جابری مقدم hjaberi@ut.ac.ir 110068196
سیدمحمدعلی کامروا kamrava@ut.ac.ir 110067092
شهاب الدین کرمانشاهی shkermanshahi@ut.ac.ir 110068526
حسنعلی لقائی hlaghai@ut.ac.ir 110066003
فرشاد نوریان fnoorian@ut.ac.ir 110066892
حمیدرضا پارسی hparsi@ut.ac.ir 110066140
مهرداد رحمانی rahmani13@ut.ac.ir 110069025
نعیمه رضائی naimeh.rezaei@ut.ac.ir 110068640
اشکان رضوانی نراقی ashkan.rezvani@ut.ac.ir 110068882
سیداحمد سعیدنیا saeedniaahmad@ut.ac.ir 110065945
منوچهر طبیبیان tabibian@ut.ac.ir 110065822
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2

مهندسی شهرسازی

شهرسازی یک رشته چند بعدی و میان رشته‌ای است و دانشجوی این رشته دروس متعددی در زمینه جامعه‌شناسی شهری، اقتصاد شهری، برنامه‌ریزی شهری، توسعه شهری و طراحی شهری می‌گذارند و اطلاعات مورد نیاز را در زمینه ادراک فضای شهری، تشخیص نیازهای جمعیتی، امکانات برنامه‌ریزی و تنظیم کاربری‌ها بر اساس نیازها را در حد توسعه روستایی و شهرهای کوچک به دست می‌آورد

طول دوره:

مدت دوره کارشناسی  شهرسازی 4 سال بوده که دانشجویان در طی این دوره با مباحث مختلف شهرسازی آشنایی پیدا کرده و از به صورت جامع مطالبی از هر سه رشته طراحی شهری، برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای و مدیریت شهری را تجربه می کنند تا در دوره بعدی آشنلیی کافی داشته و حرفه بتوانند تخصص خود را در مقطع بعدی انتخاب نمایند.