مدیریت آموزش دانشکدهنمایش 1 - 20 از 3,256 نتیجه
از 163
شماره دانشجویی نام نام خانوادگی پست الکترونیکی گرایش  
910284036 امین عالی پور شهرسازی برنامه ریزی شهری و منطقه ای
910296047 نوشین عباچی برنامه ریزی شهری
910290101 مازیار عبائی mzr.abaee@ut.ac.ir شهرسازی
910285039 مازیار عبایی شهرسازی طراحی شهری
910278027 محمدرضا عباسی نادرپور شهرسازی طراحی شهری
910293116 آرش عباسی مهندسی شهرسازی
910291023 مهتاب عباسی طراحی شهری
910290046 زهرا عباسی مدیریت شهری
910293046 بهناز عباس پورگاوگانی مدیریت شهری
910288018 هانیه عباس زاده شهرسازی طراحی شهری
910288024 محسن عبده کلاه چی شهرسازی برنامه ریزی شهری و منطقه ای
910295083 احمد عبدالخالق طراحی شهری
910294069 شقایق عبدی مهندسی شهرسازی
910287083 انسیه عبدالهی مهر شهرسازی طراحی شهری
910276008 حسن عبدالهی شهرسازی برنامه ریزی شهری و منطقه ای
910283054 انسیه عبدالهی مهر شهرسازی
910281046 محمدمهدی عبدالهی ثابت شهرسازی
910290110 امیرحسین عبدالله زاده جمال آبادی برنامه ریزی منطقه ای
910286060 امیرحسین عبدالله زاده جمال ابادی مهندسی شهرسازی
910289013 مریم عبدوس طراحی شهری
نمایش 1 - 20 از 3,256 نتیجه
از 163

مهندسی شهرسازی

شهرسازی یک رشته چند بعدی و میان رشته‌ای است و دانشجوی این رشته دروس متعددی در زمینه جامعه‌شناسی شهری، اقتصاد شهری، برنامه‌ریزی شهری، توسعه شهری و طراحی شهری می‌گذارند و اطلاعات مورد نیاز را در زمینه ادراک فضای شهری، تشخیص نیازهای جمعیتی، امکانات برنامه‌ریزی و تنظیم کاربری‌ها بر اساس نیازها را در حد توسعه روستایی و شهرهای کوچک به دست می‌آورد

طول دوره:

مدت دوره کارشناسی  شهرسازی 4 سال بوده که دانشجویان در طی این دوره با مباحث مختلف شهرسازی آشنایی پیدا کرده و از به صورت جامع مطالبی از هر سه رشته طراحی شهری، برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای و مدیریت شهری را تجربه می کنند تا در دوره بعدی آشنلیی کافی داشته و حرفه بتوانند تخصص خود را در مقطع بعدی انتخاب نمایند.