مدیریت آموزش دانشکدهنمایش 1 - 20 از 563 نتیجه
از 29
نام تعداد واحد کد مقطع بخش آموزشی  
3D Geographical Informatin Systemسیستم های اطلاعات مکانی سه بعدی 2 9102448 کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی
3D Geographical Informatin Systemسیستم های اطلاعات مکانی سه بعدی 2 9102515 کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی
3D GISGIS سه بعدی 2 9102282 کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی
3D GISGIS سه بعدی 2 9102526 کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی
Adaptive Planningبرنامه ریزی تطبیقی 2 9102483 کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی
Advanced GIS GIS پیشرفته 2 9102449 کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی
Advanced GISGIS پیشرفته 2 9102527 کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی
Advanced GISGIS پیشرفته 2 9102467 کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی
Advanced Qalitative Methods in Urban Planningروش های کمی و کیفی پیشرفته در شهرسازی 2 9102508 دکتری مهندسی شهرسازی
Advanced Research Methodروش تحقیق پیشرفته 2 9102491 دکتری مهندسی شهرسازی
Advanced Research Methodروش تحقیق علمی پیشرفته (تدوین پایان نامه) 2 9102398 کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی
Analysis and Management of Sustainable Resourcesتحلیل و مدیریت پایدار منابع 2 9102369 کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی
Analysis And Sustainable Management of Resourcesتحلیل و مدیریت پایدار منابع 2 9102218 کارشناسی مهندسی شهرسازی
Analysis of the Urban Formتحلیل شکل شهر 2 9102499 کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی
Analysis of Urban form and Urban Spaceتحلیل شکل و فضاهای شهری 2 9102376 کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی
Analysis of Urban form and Urban Spaceتحلیل شکل و فضاهای شهری 2 9102000 کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی
Analyzing and Management Sustainable Resourcesتحلیل و مدیریت پایدار منابع 2 9102480 کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی
Application of statistics in urban planningکاربرد آمار در شهرسازی 2 9102536 کارشناسی مهندسی شهرسازی
Application of Urban Information Systemکاربرد نظام اطلاعات شهری 2 9102120 کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی
Applications of Building Material in Urban Planningکاربرد مصالح ساختمانی در شهرسازی 2 9102293 کارشناسی مهندسی شهرسازی
نمایش 1 - 20 از 563 نتیجه
از 29

مهندسی شهرسازی

شهرسازی یک رشته چند بعدی و میان رشته‌ای است و دانشجوی این رشته دروس متعددی در زمینه جامعه‌شناسی شهری، اقتصاد شهری، برنامه‌ریزی شهری، توسعه شهری و طراحی شهری می‌گذارند و اطلاعات مورد نیاز را در زمینه ادراک فضای شهری، تشخیص نیازهای جمعیتی، امکانات برنامه‌ریزی و تنظیم کاربری‌ها بر اساس نیازها را در حد توسعه روستایی و شهرهای کوچک به دست می‌آورد

طول دوره:

مدت دوره کارشناسی  شهرسازی 4 سال بوده که دانشجویان در طی این دوره با مباحث مختلف شهرسازی آشنایی پیدا کرده و از به صورت جامع مطالبی از هر سه رشته طراحی شهری، برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای و مدیریت شهری را تجربه می کنند تا در دوره بعدی آشنلیی کافی داشته و حرفه بتوانند تخصص خود را در مقطع بعدی انتخاب نمایند.