مدیریت آموزش دانشکدهنام گروه آموزشی متناظر در سامانه آموزش مدیر آدرس اینترنتی صفحه خانه بخش آموزشی  
مدیریت شهری دانشكدگان هنرهاي‌ زيبا : دانشكده شهرسازي‌ فرشاد نوریان management
مهندسی شهرسازی دانشكدگان هنرهاي‌ زيبا : دانشكده شهرسازي‌ بهناز امین زاده گوهرریزی /مهندسی-شهرسازی
برنامه‌ریزی شهری دانشكدگان هنرهاي‌ زيبا : دانشكده شهرسازي‌ محمدمهدی عزیزی /planning
برنامه‌ریزی منطقه‌ای دانشكدگان هنرهاي‌ زيبا : دانشكده شهرسازي‌ اسفندیار زبردست regional
طراحی شهری دانشكدگان هنرهاي‌ زيبا : دانشكده شهرسازي‌ بهناز امین زاده گوهرریزی /Design
مدیریت شهری دانشكدگان هنرهاي‌ زيبا : دانشكده شهرسازي‌ فرشاد نوریان /Management
نمایش 6 نتیجه
از 1

مهندسی شهرسازی

شهرسازی یک رشته چند بعدی و میان رشته‌ای است و دانشجوی این رشته دروس متعددی در زمینه جامعه‌شناسی شهری، اقتصاد شهری، برنامه‌ریزی شهری، توسعه شهری و طراحی شهری می‌گذارند و اطلاعات مورد نیاز را در زمینه ادراک فضای شهری، تشخیص نیازهای جمعیتی، امکانات برنامه‌ریزی و تنظیم کاربری‌ها بر اساس نیازها را در حد توسعه روستایی و شهرهای کوچک به دست می‌آورد

طول دوره:

مدت دوره کارشناسی  شهرسازی 4 سال بوده که دانشجویان در طی این دوره با مباحث مختلف شهرسازی آشنایی پیدا کرده و از به صورت جامع مطالبی از هر سه رشته طراحی شهری، برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای و مدیریت شهری را تجربه می کنند تا در دوره بعدی آشنلیی کافی داشته و حرفه بتوانند تخصص خود را در مقطع بعدی انتخاب نمایند.