مدیریت آموزش دانشکدهنام کد بخش آموزشی  
برنامه ریزی شهری 20
برنامه ریزی منطقه ای 22
شهرسازی 16
شهرسازی برنامه ریزی شهری و منطقه ای 14
شهرسازی طراحی شهری 12
طراحی شهری 26
مدیریت شهری 24
مهندسی شهرسازی 18
طراحی شهری طراحی شهری
نمایش 9 نتیجه
از 1

مهندسی شهرسازی

شهرسازی یک رشته چند بعدی و میان رشته‌ای است و دانشجوی این رشته دروس متعددی در زمینه جامعه‌شناسی شهری، اقتصاد شهری، برنامه‌ریزی شهری، توسعه شهری و طراحی شهری می‌گذارند و اطلاعات مورد نیاز را در زمینه ادراک فضای شهری، تشخیص نیازهای جمعیتی، امکانات برنامه‌ریزی و تنظیم کاربری‌ها بر اساس نیازها را در حد توسعه روستایی و شهرهای کوچک به دست می‌آورد

طول دوره:

مدت دوره کارشناسی  شهرسازی 4 سال بوده که دانشجویان در طی این دوره با مباحث مختلف شهرسازی آشنایی پیدا کرده و از به صورت جامع مطالبی از هر سه رشته طراحی شهری، برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای و مدیریت شهری را تجربه می کنند تا در دوره بعدی آشنلیی کافی داشته و حرفه بتوانند تخصص خود را در مقطع بعدی انتخاب نمایند.