دانشجویان دکتری در حال تحصیل

دانشجویان دکتری دانشکده شهرسازی:

سال ورود

نام

نام خانوادگی

استاد راهنما

97

سمانه

نیازخانی

اسفندیار زبردست/ آنگلا میلیون

96

میلاد

تفنگ چی مهیاری

اسفندیار زبردست/ فرشاد نوریان

96

امیر

ثامنی

اسفندیار زبردست

96

سارا

وثوقی

فرشاد نوریان

96

مهسا

ضمیری

بهناز امین زاده

96

مهدی

حسینی دهاقانی

حمیدرضا پارسی

96

شهره

عزتیان

بهناز امین زاده

96

غزاله سادات

قریشی

حمیدرضا پارسی

95

نوید

پورمحمدرضا

فرشاد نوریان

95

مهسا

فلاحی

بهناز امین زاده

95

محمدجواد

نوری

اسفندیار زبردست

95

پریا

نگهداری

حمیدرضا پارسی

95

مجید

دلفی

اسفندیار زبردست

94

سعید

اسفندی

فرشاد نوریان

94

نیره

دیاریان

فرشاد نوریان

94

سیده صدیقه

روحانی

اسفندیار زبردست

94

الهه

شعبان جولا

حمیدرضا پارسی

93

سمانه

خسروانی نژاد

محمد مهدی عزیزی

93

مهران

فروغی فر

فرشاد نوریان

92

محسن

اسمعیلی

فرشاد نوریان

91

زهرا

ادهم

فرشاد نوریان

91

سینا

اصغری علایی

فرشاد نوریان